Disclaimer

Op deze pagina is de disclaimer te lezen van de website van A Bite Of Beauty.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in welke andere vorm, komen toe aan A Bite Of Beauty.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistributeerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van A Bite Of Beauty.

Veiligheid op het internet

A Bite Of Beauty kan links bevatten die naar internetsites vermelden. A Bite Of Beauty is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud in welke vorm dan ook van deze websites.

Informatie aanvragen

Informatie in welke vorm dan ook kan per e-mail aangevraagd worden op de contact pagina van de internetsite van A Bite Of Beauty. De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de aan u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.